เวิลด์ 134 สถิติ

จำนวนผู้เล่น: 6294
หมู่บ้านทั้งหมด: 22.457 (3.57 ต่อผู้เล่น)
หมู่บ้านของผู้เล่น: 9.243
หมู่บ้านคนเถื่อน: 13.185
หมู่บ้านโบนัส: 3.873
สถานะเซิร์ฟเวอร์: เปิด
ระยะเวลาทำงานของเซิร์ฟเวอร์: 34 วัน
ผู้เล่นออนไลน์: 428
ข้อความที่ถูกส่ง: 30.705 (4.88 ต่อผู้เล่น)
โพสต์ในฟอรัม: 16.333 (2.60 ต่อผู้เล่น)
ความเคลื่อนไหวทางกองกำลัง: 72.898 (11.58 ต่อผู้เล่น)
ความเคลื่อนไหวทางการค้า: 3.925 (0.62 ต่อผู้เล่น)
จำนวนเผ่า: 331
จำนวนผู้เล่นในเผ่า: 2.576
คะแนนทั้งหมด: 15.317.561 (2.434 ต่อผู้เล่น, 682 ต่อหมู่บ้าน)
ทรัพยากรทั้งหมด:
 • 118.217.048
 • 111.529.479
 • 132.003.716
กองกำลังทั้งหมด:
 • 3,830 ล้าน
 • 2,553 ล้าน
 • 2,348 ล้าน
 • 756.175
 • 1,383 ล้าน
 • 142.209
 • 142.800
 • 46.171
 • 4.475
 • 711
กองกำลังเฉลี่ยต่อผู้เล่น:
 • 609
 • 406
 • 373
 • 120
 • 220
 • 23
 • 23
 • 7
 • 1
 • 0
กองกำลังเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน:
 • 171
 • 114
 • 105
 • 34
 • 62
 • 6
 • 6
 • 2
 • 0
 • 0
ผู้เล่นใหม่ล่าสุด: SteamUser1686054964
เผ่าใหม่ล่าสุด: ~TBE~3

ข้อมูลเหล่านี้ถูกอัปเดทล่าสุด: วันนี้เวลา 12:52