เวิลด์ 134 สถิติ

จำนวนผู้เล่น: 1468
หมู่บ้านทั้งหมด: 37.402 (25.48 ต่อผู้เล่น)
หมู่บ้านของผู้เล่น: 30.316
หมู่บ้านคนเถื่อน: 7.086
หมู่บ้านโบนัส: 6.946
สถานะเซิร์ฟเวอร์: เปิด
ระยะเวลาทำงานของเซิร์ฟเวอร์: 153 วัน
ผู้เล่นออนไลน์: 69
ข้อความที่ถูกส่ง: 52.857 (36.01 ต่อผู้เล่น)
โพสต์ในฟอรัม: 28.925 (19.70 ต่อผู้เล่น)
ความเคลื่อนไหวทางกองกำลัง: 35.406 (24.12 ต่อผู้เล่น)
ความเคลื่อนไหวทางการค้า: 12.928 (8.81 ต่อผู้เล่น)
จำนวนเผ่า: 200
จำนวนผู้เล่นในเผ่า: 899
คะแนนทั้งหมด: 240.865.184 (164.077 ต่อผู้เล่น, 6.440 ต่อหมู่บ้าน)
ทรัพยากรทั้งหมด:
 • 4.080.540.013
 • 3.781.827.255
 • 4.138.052.728
กองกำลังทั้งหมด:
 • 72,051 ล้าน
 • 58,089 ล้าน
 • 49,858 ล้าน
 • 5,943 ล้าน
 • 22,712 ล้าน
 • 10,050 ล้าน
 • 2,635 ล้าน
 • 2,182 ล้าน
 • 3.051
 • 4.461
กองกำลังเฉลี่ยต่อผู้เล่น:
 • 49081
 • 39570
 • 33963
 • 4049
 • 15472
 • 6846
 • 1795
 • 1487
 • 2
 • 3
กองกำลังเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน:
 • 1926
 • 1553
 • 1333
 • 159
 • 607
 • 269
 • 70
 • 58
 • 0
 • 0
ผู้เล่นใหม่ล่าสุด: ALFATIE
เผ่าใหม่ล่าสุด: MWM

ข้อมูลเหล่านี้ถูกอัปเดทล่าสุด: วันนี้เวลา 17:42