หอเกียรติยศ - เวิลด์ 134

อันดับผู้เล่นสูงสุด

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ 2 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
ReAct
วันที่ 08.05.2023 เวลา 05:56

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
Sunrise
วันที่ 10.05.2023 เวลา 23:50

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
RiverSnake
วันที่ 12.05.2023 เวลา 15:46

รางวัลประจำวันจาก 2023-06-05

สุดยอดผู้โจมตีประจำวัน
Haggar

สุดยอดผู้ป้องกันประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

ผู้สนับสนุนประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

นักปล้นสะดมประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

นักปล้นสะดมประจำวัน
hannaa29

นักเก็บรวบรวมประจำวัน
Sunrise